Pengetős zenekar

 Az első pengetős zenekar 1948-ban alakult 12 taggal. Alapítója Lendvai (Lomjanszki) Pál testvér volt.

Részben az alapító karmester aktivitása másrészt a fiatalok lelkesedése tette lehetővé, hogy két hónapos gyakorlás után még az év szilveszterén bemutatkozott a gyülekezetnek a zenekar. Több mint két évig működőképes is volt. Az akkori karmesterét - S. Tóth Istvánt – megbízták az énekkar vezetésével, így a zenekarra nem jutott ideje, ezért az megszűnt.

1957- ben Békefi Pál személyében új lelkipásztora lett a gyülekezetnek, aki szívügyének tekintette a zenekar újraélesztését. Alig fél év alatt 20-30 fős, fiatalokból álló zenekart szervezett. Békefi testvér nagy szorgalommal tanította a fiatalokat, kottázott, vezényelt, de egyéb pásztori elfoglaltságai miatt átadta a karmesteri pálcát Szepcsik Istvánnak 1957 karácsonyán.

A zenekar létszáma az elkövetkezendő tíz évben 65 főre emelkedett. Nyugodtan mondhatjuk ezt az időszakot a zenekar fénykorának is. Rendszeresen jártak missziózni többek között Kecskemétre, Kiskunhalasra, Jánoshalmára, Miskére, Orgoványba, Dávodra, Tompára. Évenként teaestet rendeztek, volt játék, tombola és igazi jó lelki élet. Helyettes karvezetők voltak: Lovász Sándor, ifj. Katona Imre, id. Kovács György. Szükség is volt helyettesekre, mert Szepcsik testvér nem csak karmestere volt a zenekarnak, hanem ő tanította mandolinozni is a fiatalokat. Ez sok időt és áldozatot is kívánt. Fénymásoló híján a kottázás is kézzel történt. A zenészek sokszor zeneóra előtt vagy után a karmester lakásán kottázták le szólamonként külön füzetbe a közel 150 éneket.

A zenekar létszáma idővel fogyatkozott, de egy mag mindig megmaradt. Istennek azonban mindig volt terve ezzel a szolgáló testülettel is, ezért adott hitet, erőt, lelkesedést a továbblépéshez.

Mónus testvérék idejében (1978-1990) rendszeres kísérői voltak a pásztornak a missziós utakon. Természetesen önállóan is járt a zenekar vendégszolgálatokra. Rendszeres aktív szolgáló testülete volt a gyülekezetnek egészen 1998-ig. Katona László lelkipásztorsága alatt még külföldi missziós úton is jártak.

1998 után Szepcsik testvér a 40 éve hűségesen végzett szolgálatát letette. Évek hosszú soráig a zenekar nem játszott, majd felkérésre egy nyugdíjas napon ismét szolgáltak. A zenekari tagok is nyugdíjassá váltak. Mivel utánpótlás nincsen, így most már alkalmilag, de ugyanazzal az örömmel, odaadással vállalnak szolgálatot.