Gyermekbibliakör

Gyülekezetünkben sok évtizedes hagyománya van a gyermekekkel való rendszeres és szervezett foglalkozásoknak, a vasárnapi iskolának, vagy más nevén a gyermek bibliaköröknek.

Jelenleg 5 csoportban közel 70 gyermekkel foglalkozunk minden vasárnap reggel. A gyermekek már 3 éves kortól látogathatják alkalmainkat egészen 14 éves korig, azaz a 8. osztály befejezéséig.

Egy óvodás csoportunk van, az általános iskolásokat pedig 4 csoportban tanítjuk.
A gyermekekkel gyülekezetünkhöz tartozó, ezt a feladatot önként vállaló emberek foglalkoznak, akik az évek folyamán több felekezetközi gyermekmunkás képző tanfolyamot is elvégeztek.

Néhányan közülük pedagógus végzettséggel rendelkeznek. Ebben a tanévben 12 tanító és 5 segítő végzi ezt a szolgálatot.

Az alkalmak minden vasárnap reggel 9 órakor kezdődnek, és a 10 órakor kezdődő istentiszteletig tartanak. A délelőtti istentiszteleteken már a gyermekek is részt vesznek, kivéve azokat a hosszú foglalkozásokat, amikor egész délelőttre tervezzük egy-egy csoport bibliaköri alkalmát. (Ez csoportonként kb. 2 havonta jelent 1 alkalmat).

Célunk, a bibliai történeteken keresztül tanítani őket Istenről, gyülekezetről, ill. az őket érintő különböző témákról. Énekléssel, vetélkedőkkel, közös játékkal, kézműveskedéssel igyekszünk színesebbé tenni ezeket az órákat.

Fontosnak tartjuk, hogy egy-egy bibliaverset kívülről is megtanuljanak, s mint "aranymondás" egyre több igevers bevésődjék emlékezetükbe.

Imádságunk, hogy egyre többen közülük már gyermekként felismerjék azt, hogy egyedül Jézus az út, az igazság és az élet!