Énekkar

„Zengjétek Jézus nagy voltát!”

Ezt szeretnénk mindannyiszor tenni, amikor különböző helyeken, különböző alkalmakon énekel énekkarunk.

Hiszem, hogy ezzel a szándékkal és céllal alakult meg éppen 115 évvel ezelőtt (1896.) az első kiskőrösi baptista énekkar.

Sok minden történt és változott a történelmi és társadalmi környezetben az eltelt több mint egy évszázadban, de az énekszó mindig lelkesen és kitartóan hangzott a kiskőrösi baptista gyülekezetben.

Ma is így van ez. A 40-45 fős énekkarunk állandó szolgálattevője a gyülekezeti alkalmaknak. Hálás vagyok az énekes társakért, akik szorgalmasan járnak próbákra, akik évtizedek óta tagjai a kórusnak, vagy éppen fiatalon mostanában csatlakoztak hozzánk.

Gazdag és igényes zenei kiadvány, kottaanyag áll rendelkezésünkre, így műfaj és stílus tekintetében változatos és színes a „repertoárunk”. Ám legfontosabb szempont minden énekválasztásnál a lelki üzenet és mondanivaló.

Gyülekezeti szolgálatainkon túl jártunk Szlovákiában, Erdélyben több alkalommal, illetve sok magyarországi gyülekezet meghívásának tettünk eleget. A városi kórustalálkozók jóvoltából a kiskőrösiek is jól ismernek bennünket.

Nagyon örülök annak, hogy két fiatal vett részt a közelmúltban karvezetői képzésben, akik ezt folytatni is kívánják, és már ebben az évben bekapcsolódnak a karvezetői szolgálatba is.

Az Istennek odaszánt, igényes éneklést szeretnénk továbbra is végezni. A sorrend nagyon fontos, mert a hívő énekes számára a zenélés-éneklés elsősorban lelki élmény, másodsorban zenei, de ez nem jelenthet megalkuvást a minőséggel szemben.

Végül egy személyes gondolat. Jómagam énekeltem igen magas zenei színvonalú kórusokban, amelyek nem Isten szolgálatára alakultak, így én sem azért voltam azoknak tagja. Nagyszerű zenei élményekben volt részem általuk. Ám igazi lelki-zenei áldásokat, mint amilyent énekkarunkban és énekkarunkkal élhettem át – a közös gyakorlásban, lelki-testvéri kapcsolatokban, mindez Isten magasztalásáért – csak ebben a szolgálatban kaptam.

Hiszem, hogy kórusunk minden tagja ekképpen éli meg énekkari tagságát. Így továbbra sem lehet más célja énekkarunknak, mint zengeni Jézus nagy voltát!

Szomorné Szepcsik Éva
karvezető